Pracownicy Naszej Szkoły w roku 2020/2021

Dyrekcja

mgr Jolanta Zięba - dyrektor szkoły - edukacja wczesnoszkolna - nauczyciel dyplomowany

mgr Agnieszka Pawlonka - wicedyrektor szkoły - język polski - nauczyciel dyplomowany

mgr Zofia Lipiec - wicedyrektor szkoły - edukacja wczesnoszkolna - nauczyciel dyplomowany

Kadra Pedagogiczna

mgr Joanna Chołuj - historia - nauczyciel dyplomowany

mgr Daniel Ciupiński - wychowanie fizyczne - nauczyciel dyplomowany

mgr Karolina Dąbrowska - matematyka - nauczyciel kontraktowy

mgr Magdalena Dąbrowska - edukacja wczesnoszkolna - nauczyciel mianowany

mgr Ewelina Gołąbek - przyroda, geografia, biologia - nauczyciel kontraktowy

mgr Anna Gregorczyk - język niemiecki - nauczyciel dyplomowany

mgr Kamila Gromska - język angielski - nauczyciel mianowany

mgr Aleksandra Grzywacz - matematyka, informatyka - nauczyciel dyplomowany

mgr Monika Grzywacz - pedagog szkolny - nauczyciel mianowany

mgr Anna Jakóbowska - świetlica - nauczyciel kontraktowy (urlop wychowawczy)

mgr Marcin Jarmuż - muzyka - nauczyciel dyplomowany

mgr Barbara Kaczmarczyk - religia - nauczyciel dyplomowany

mgr Magdalena Kępczyńska - język angielski - nauczyciel mianowany (zwolnienie lekarskie)

mgr Monika Kowalczyk - język angielski (zastępstwo za p. M. Kępczyńską)

mgr Magdalena Krzemińska - matematyka, informatyka - nauczyciel dyplomowany

mgr Bożena Linowska - edukacja wczesnoszkolna - nauczyciel dyplomowany

mgr Marzena Madej - język polski - nauczyciel dyplomowany

mgr Magdalena Majer - edukacja wczesnoszkolna - nauczyciel dyplomowany

mgr Agnieszka Miciak - chemia - nauczyciel kontraktowy (zastępstwo za p. Renatę Jędraszek)

mgr Marta Molendowska - edukacja przedszkolna - nauczyciel kontraktowy (urlop macierzyński)

mgr Lidia Mroczek - edukacja przedszkolna - nauczyciel kontraktowy

mgr Maria Osowska - świetlica

mgr Mariola Piątkowska - nauczyciel bibliotekarz - nauczyciel dyplomowany

mgr Jacek Płaza - wychowanie fizyczne - nauczyciel dyplomowany

mgr Małgorzata Pomagalska - edukacja wczesnoszkolna - nauczyciel kontraktowy

ks. mgr Marek Relidzyński - religia - nauczyciel dyplomowany

mgr Krystyna Stachurska - edukacja wczesnoszkolna - nauczyciel dyplomowany (urlop zdrowotny)

Aleksandra Stachowicz - edukacja wczesnoszkolna - nauczyciel kontraktowy

mgr Anita Stankowska - język polski - nauczyciel dyplomowany

mgr Magdalena Szczęsna - świetlica - nauczyciel kontraktowy (urlop macierzyński)

mgr Agnieszka Świgoń - fizyka, edukacja dla bezpieczeństwa - nauczyciel dyplomowany

mgr Jolanta Tomczyk - wiedza o społeczeństwie, wychowanie do życia w rodzinie, plastyka - nauczyciel dyplomowany

mgr Lidia Walczyk - edukacja wczesnoszkolna - nauczyciel dyplomowany (urlop zdrowotny)

mgr Robert Wierzbicki - zajęcia techniczne, informatyka - nauczyciel dyplomowany

mgr Katarzyna Ziętek - edukacja wczesnoszkolna - nauczyciel dyplomowany

Pracownicy Administracji

p.Renata Wasiak

Personel Obsługi

p. Mariusz Czarnota

p. Katarzyna Warchoł

p. Ewa Waniek

p. Danuta Pożyczka