Pracownicy Naszej Szkoły w roku 2022/2023

Dyrekcja

Wojciech Nalberski - dyrektor szkoły - historia - nauczyciel dyplomowany

Aleksandra Grzywacz - wicedyrektor szkoły - matematyka, informatyka - nauczyciel dyplomowany

Agnieszka Pawlonka - wicedyrektor szkoły - język polski - nauczyciel dyplomowany

Kadra Pedagogiczna

Joanna Chołuj - historia - nauczyciel dyplomowany

Daniel Ciupiński - wychowanie fizyczne - nauczyciel dyplomowany

Karolina Dąbrowska - matematyka - nauczyciel mianowany

Magdalena Dąbrowska - język angielski - nauczyciel mianowany

Ewelina Gołąbek - przyroda, geografia, biologia - nauczyciel kontraktowy

Anna Gregorczyk - język niemiecki - nauczyciel dyplomowany

Kamila Gromska - język angielski - nauczyciel dyplomowany

Monika Grzywacz - pedagog szkolny - nauczyciel mianowany

Marcin Jarmuż - muzyka - nauczyciel dyplomowany

Barbara Kaczmarczyk - religia - nauczyciel dyplomowany

Maria Kaszuba - religia - nauczyciel kontraktowy

Magdalena Krzemińska - matematyka, informatyka, technika - nauczyciel dyplomowany

Bożena Linowska - edukacja wczesnoszkolna - nauczyciel dyplomowany

Zofia Lipiec - edukacja wczesnoszkolna, informatyka, technika - nauczyciel dyplomowany

Małgorzata Lipińska - informatyka, technika - nauczyciel kontraktowy

Paulina Maciąg - edukacja przedszkolna - nauczyciel początkujący

Marzena Madej - język polski - nauczyciel dyplomowany

Magdalena Majer - edukacja wczesnoszkolna - nauczyciel dyplomowany

Marta Molendowska - edukacja przedszkolna - nauczyciel kontraktowy

Lidia Mroczek - edukacja przedszkolna - nauczyciel mianowany

Iwona Norek - nauczyciel wspomagający - nauczyciel kontraktowy

Maria Osowska - chemia, świetlica, nauczyciel kontraktowy

Jacek Płaza - wychowanie fizyczne - nauczyciel dyplomowany

Ewelina Stachurska - nauczyciel wspomagający - nauczyciel kontraktowy

Anita Stankowska - język polski - nauczyciel dyplomowany

Iwona Szymczak - język polski, nauczyciel początkujący

Agnieszka Świgoń - fizyka, edukacja dla bezpieczeństwa - nauczyciel dyplomowany

Jolanta Tomczyk - plastyka, wdż, wos - nauczyciel dyplomowany

Katarzyna Tuszyńska - edukacja wczesnoszkolna - nauczyciel kontraktowy

Lidia Walczyk - edukacja wczesnoszkolna - nauczyciel dyplomowany

Sylwia Zamkowska-Skiba - przyroda, biologia - nauczyciel początkujący

Katarzyna Ziętek - edukacja wczesnoszkolna - nauczyciel dyplomowany

Pracownicy Administracji

p.Renata Wasiak

Personel Obsługi

p. Mariusz Czarnota

p. Katarzyna Warchoł

p. Ewa Waniek

p. Danuta Pożyczka