Pracownicy Naszej Szkoły w roku 2018/2019

Dyrekcja

mgr Jolanta Zięba - dyrektor szkoły - edukacja wczesnoszkolna - nauczyciel dyplomowany

mgr Agnieszka Pawlonka - wicedyrektor szkoły - język polski - nauczyciel dyplomowany

mgr Zofia Lipiec - wicedyrektor szkoły - edukacja wczesnoszkolna - nauczyciel dyplomowany

Kadra Pedagogiczna

mgr Anna Bożyk - historia, plastyka - nauczyciel dyplomowany

mgr Daniel Ciupiński - wychowanie fizyczne - nauczyciel dyplomowany

mgr Karolina Dąbrowska - matematyka - nauczyciel kontraktowy (zastępstwo za p. Magdalenę Krzemińską)

mgr Magdalena Dąbrowska - edukacja wczesnoszkolna - nauczyciel kontraktowy

mgr Ewelina Gołąbek - przyroda, geografia, biologia - nauczyciel stażysta

mgr Anna Gregorczyk - język niemiecki - nauczyciel mianowany

mgr Ewelina Gregorczyk-Żaczek - wychowanie przedszkolne, logopedia - nauczyciel kontraktowy

mgr Kamila Gromska - język angielski - nauczyciel mianowany

mgr Aleksandra Grzywacz - matematyka, informatyka - nauczyciel mianowany

mgr Monika Grzywacz - pedagog szkolny - nauczyciel kontraktowy

mgr Anna Jakóbowska - świetlica - nauczyciel kontraktowy (urlop wychowawczy)

mgr Marcin Jarmuż - muzyka - nauczyciel dyplomowany

mgr Barbara Kaczmarczyk - religia - nauczyciel mianowany

mgr Magdalena Kępczyńska - język angielski - nauczyciel mianowany (urlop wychowawczy)

mgr Magdalena Krzemińska - matematyka, infrmatyka - nauczyciel dyplomowany (urlop macierzyński)

mgr Karol Kucharski - edukacja dla bezpieczeństwa - nauczyciel mianowany

mgr Bożena Linowska - edukacja wczesnoszkolna - nauczyciel dyplomowany

mgr Marzena Madej - język polski - nauczyciel dyplomowany

mgr Magdalena Majer - edukacja wczesnoszkolna - nauczyciel dyplomowany

mgr Edyta Miernik - biologia - nauczyciel dyplomowany

mgr Marta Molendowska - edukacja przedszkolna - nauczyciel kontraktowy

mgr Lidia Mroczek - edukacja przedszkolna - nauczyciel kontraktowy

mgr Maria Orzechowska - język angielski - nauczyciel kontraktowy (zastępstwo za p. Magdalenę Kępczyńską)

mgr Mariola Piątkowska - nauczyciel bibliotekarz - nauczyciel dyplomowany

mgr Kinga Piwońska - świetlica - nauczyciel stażysta

mgr Jacek Płaza - wychowanie fizyczne - nauczyciel dyplomowany

ks. mgr Marek Relidzyński - religia - nauczyciel dyplomowany

mgr Krystyna Stachurska - edukacja wczesnoszkolna - nauczyciel dyplomowany

mgr Anita Stankowska - język polski - nauczyciel dyplomowany

mgr Izabela Stępniewska - chemia - nauczyciel mianowany

mgr Magdalena Szczęsna - świetlica - nauczyciel stażysta (zastępstwo za p. Annę Jakóbowską)

mgr Agnieszka Świgoń - fizyka - nauczyciel dyplomowany

mgr Jolanta Tomczyk - wiedza o społeczeństwie, wychowanie do życia w rodzinie, plastyka - nauczyciel mianowany

mgr Lidia Walczyk - edukacja wczesnoszkolna - nauczyciel dyplomowany

mgr Robert Wierzbicki - zajęcia techniczne, informatyka - nauczyciel dyplomowany

mgr Malwina Wosztyl - informatyka

mgr Katarzyna Ziętek - edukacja wczesnoszkolna - nauczyciel dyplomowany

Pracownicy Administracji

p.Renata Wasiak

Personel Obsługi

p. Mariusz Czarnota

p. Katarzyna Warchoł

p. Ewa Waniek

p. Danuta Pożyczka