Wydarzenia - 2015/2016

PAŹDZIERNIK

WYJAZD DO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ - 9 października 2015r.

W dniu 9 października 2015r. uczniowie kl. Ia, Ib, Ic, III szkoły podstawowej wraz z wychowawczyniami wybrali się na wycieczkę do Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu. Dzięki życzliwości Pana Komendanta oraz Panów Strażaków, uczniowie mogli obejrzeć wozy strażackie, kompletny strój strażaka oraz niezbędne w tym zawodzie narzędzia. Wysłuchali również informacji o trudnej, odpowiedzialnej i niebezpiecznej pracy strażaka oraz akcjach ratowniczo-gaśniczych. Dzieci dowiedziały się także, w jakich sytuacjach wzywa się Straż Pożarną i że strażacy nie tylko gaszą pożary, ale również są wzywani do wypadków drogowych lub ratują zwierzęta. Najwięcej emocji wzbudziło wsiadanie do wozu strażackiego oraz przymierzanie hełmu strażaka. Dużą atrakcją była symulacja alarmu przeciwpożarowego, podczas której uczniowie mogli zaobserwować jak szybko na alarm reagują pracownicy straży pożarnej. Oglądali również pokaz możliwości wozu strażackiego z drabiną i koszem który sięga na wysokość 10 piętra. Spotkanie uświadomiło dzieciom jak trudna i odpowiedzialna, a zarazem ciekawa jest praca strażaka.

DZIEŃ KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ - 13 PAŹDZIERNIKA 2015r.

Dnia 13 października 2015 roku w naszej szkole odbył się apel z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej. Uczniowie złożyli życzenia nauczycielom i pracownikom szkoły oraz uczcili ten dzień wierszem i piosenką. Po krótkim przedstawieniu głos zabrał pan wójt Paweł Dziewit, który złożył życzenia oraz wręczył nagrody wójta. Następnie pan dyrektor Waldemar Trelka przekazał dyplomy oraz nagrody za ciężką pracę dla naszych pedagogów i pracowników szkoły.

ŚLUBOWANIE PIERWSZOKLASISTÓW - 27 PAŹDZIERNIKA 2015r.

Dzień 27 października w naszej szkole odbyła się uroczystość ślubowania i pasowania dzieci na uczniów ZSO w Małęczynie. Uroczystość prowadzili uczniowie klasy IIIb gimnazjum przebrani w królewskie stroje, którzy powitali zaproszonych gości: Pana Wójta gminy Gózd Pawła Dziewita, Dyrektora szkoły Pana Waldemara Trelkę, nauczycieli oraz rodziców i uczniów. Uczniowie wszystkich klas pierwszych ubrani w świąteczny strój galowy w scenerii zamkowej zaprezentowali swoje wiadomości i umiejętności. Znajomość przepisów ruchu drogowego, pięknie zaśpiewane piosenki, przyjaźń i koleżeństwo w grupie rówieśniczej to dowód, że dzieci są gotowe do sumiennej pracy w szkole. Po zakończonej części artystycznej, w niezwykle podniosłej atmosferze, po odśpiewaniu hymnu państwowego, przed pocztem sztandarowym pierwszaki ślubowali być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom.Dyrektor szkoły na prośbę króla dokonał uroczystego pasowania uczniów przy użyciu miecza.Następnie Pan Wójt i Dyrektor złożyli uczniom życzenia oraz wręczyli upominki i dyplomy. Uroczystość zakończyła się słodkim poczęstunkiem i zabawą przy muzyce.

LISTOPAD

WYJAZD DO MUZEUM WSI RADOMSKIEJ - 6 LISTOPADA 2015r.

6 listopada dzieci z przedszkola uczestniczyły w lekcji pokazowej na terenie Muzeum Wsi Radomskiej. Tematem lekcji były zajęcia z ceramiki w aspekcie użytkowym i artystycznym.

Dzieci miały możliwość lepienia z gliny wytworów płaskich oraz prostych naczyń użytkowych na kole garncarskim. Wszystkie wytwory po uprzednim wysuszeniu trafią do dzieci jako pamiątki z lekcji.

Zajęcia przyniosły dzieciom ogromną satysfakcję. Na zdjęciach uwiecznione zostały ich miny podczas wykonywania prac.

AKADEMIA Z OKAZJI ŚWIĘTA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI - 10 LISTOPADA 2015r.

10 listopada przedszkolaki oraz uczniowie nauczania początkowego uczestniczyli w uroczystej akademii z okazji Narodowego Święta Niepodległości, która została przygotowana przez dzieci pięcio i sześcioletnie oraz drugoklasistów. Zarówno występujący na scenie, jak i widzowie stosownie do sytuacji, czyli godnie i w skupieniu uczcili to jakże ważne dla Wszystkich Polaków święto. Rangę wydarzenia podniosła obecność dyrekcji na akademii.

GÓRA GROSZA - 23.XI - 4. XII 2015r.

Samorząd Uczniowski w naszej szkole jak co roku włącza się w ogólnopolską akcję "Góra Grosza" organizowaną już po raz XVI przez Towarzystwo Nasz Dom. Celem akcji jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną.

Zbiórka monet potrwa od 23 listopada do 4 grudnia. Wszystkich chętnych prosimy o gromadzenie pieniążków i wrzucanie ich w wyznaczonym terminie do specjalnej puszki.

"Jeden grosz znaczy niewiele, ale góra grosza jest największa na świecie".

AKADEMIA Z OKAZJI ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI - 12 LISTOPADA 2015r.

Dnia 12 listopada w naszej szkole miała miejsce akademia przygotowana przez klasę III gimnazjum z okazji odzyskania przez Polskę niepodległości. Wszyscy zgromadzeni w sali gimnastycznej mieli okazję przenieść się kolejno: w czasy po utracie niepodległości, przez bratobójcze walki Polaków w obcych wojskach aż po pierwszą wojnę światową i dzień, który jest dla nas tak ważny – 11 listopada 1918. Celem uczniów którzy brali udział w inscenizacji było przypomnieć nam te jakże ważne dla naszej Ojczyzny wydarzenia. Patriotyczne wiersze recytowane przez uczniów, piosenki śpiewane przez chór szkolny i nasze wokalistki oraz tematyczne filmy wprowadziły nas w podniosły nastrój i klimat tych wydarzeń. Wszystkim osobom zgromadzonym na sali gimnastycznej z panem dyrektorem Waldemarem Trelką na czele akademia bardzo się podobała. Po jej zakończeniu pan dyrektor osobiście podziękował naszym „aktorom”.

Krzysztof J.

DZIEŃ ŻYCZLIWOŚCI - 23 LISTOPADA 2015r.

W dniu 23 listopada w naszej szkole odbył się dzień życzliwości. Klasy przygotowały z tej okazji wiele atrakcji. Na początku uczniowie przedstawili krótkie scenki na temat życzliwości. Miały też miejsce występy taneczne zaprezentowane przez uczennice naszej szkoły. Kolejnym punktem było wręczenie dyplomów i nagród uczniom, którzy zwyciężyli w konkursie „Stop cyberprzemocy” oraz w konkursie literackim. Na końcu pan dyrektor Waldemar Trelka zabrał głos i odznaczył po jednej osobie z każdej klasy, którą jej koleżanki i koledzy uznali za najbardziej życzliwą. Przed rozejściem się do klas wszyscy zgromadzeni w sali gimnastycznej zostali zaproszeni do wspólnego tańca przy muzyce.

Pragniemy również podziękować naszym sponsorom, którzy ufundowali nagrody rzeczowe: firmie LUK-NET oraz firmie MAR-COM.

WYJAZD DO PRACOWNI BOMBEK - 27 LISTOPADA 2015r.

Dnia 27 listopada uczniowie klas I-III wraz z opiekunami wybrali się do pracowni bombek choinkowych w Radomiu. Zapoznali się z poszczególnymi etapami produkcji ozdób. Najpierw pracownik pokazał im, jak ze szkła można wydmuchać różne kształty (łabędzie, mikołaje, sowy, muchomory, bałwanki ). Potem dzieci zobaczyły w jaki sposób ozdabiane są bombki. Panie wszystkie elementy malują ręcznie. Na zakończenie każde dziecko otrzymało świąteczną bombkę ze swoim imieniem.

GRUDZIEŃ

CHOINKI BOŻONARODZENIOWE - GRUDZIEŃ 2015r.

Miło nam zaprezentować choinki zgłoszone w konkursie na najpiękniej ozdobioną choinkę/drzewko bożonarodzeniowe. Wszystkim klasom gratulujemy i dziękujemy za udział w zabawie. Zwycięzców poznamy we wtorek po jasełkach.DNI HONOROWEGO KRWIODAWSTWA - 9 GRUDNIA 2015r.

Dnia 9 grudnia odbył się w naszej szkole apel poświęcony Dniom Honorowego Krwiodawstwa. Pod kierunkiem opiekunów: pani Bożeny Linowskiej, Zofii Lipiec i Katarzyny Ziętek członkowie SK PCK zaprezentowali program, w którym wierszem, piosenką, odczytaną kartką z pamiętnika pewnego krwiodawcy i prezentacją multimedialną ukazali jak ważne jest niesienie bezinteresownej pomocy drugiemu człowiekowi oraz jakie znaczenie ma krew w ratowaniu życia i zdrowia ludzkiego. Niech nam wszystkim przyświeca w życiu motto:„Każda kropla krwi, ratuje życie.” Dni te mają szczególne znaczenie. Okazujemy wdzięczność wszystkim dawcom krwi za ich piękny i humanitarny czyn, który pokazuje, że życie innych nie ulegnie przerwaniu.

JASEŁKA SZKOLNE - 22 GRUDNIA 2015r.

22 grudnia był ostatnim dniem w szkole w roku 2015. W tym dniu odbył się świąteczny apel- jasełka. Przedstawienie, historię narodzenia Jezusa w Betlejem przygotowali uczniowie klasy III i II szkoły podstawowej pod kierunkiem pani Barbary Kaczmarczyk i Katarzyny Ziętek. Uroczystość rozpoczęła uczennica Julia S., która zaśpiewała kolędę:„Gwiazdki świecą nad stajenką”. Jasełka były przedstawieniem słowno-muzycznym, w trakcie którego recytowane były teksty oraz śpiewane kolędy w wykonaniu aniołów. Dwie uczennice klasy III Wiktoria W. i Zuzanna S. zagrały na instrumentach kolędę: „Gdy śliczna panna”. Po zakończeniu części artystycznej głos zabrał pan dyrektor Waldemar Trelka, który złożył życzenia bożonarodzeniowe i noworoczne. Do życzeń dołączył się również wójt gminy Gózd Paweł Dziewit. Szkolna uroczystość przebiegała w rodzinnym nastroju, w atmosferze szczęścia, radości, przy blasku świątecznej dekoracji. Przybyli na nią zaproszeni goście, nauczyciele, pracownicy szkoły oraz uczniowie i rodzice.

STYCZEŃ

PROJEKT „CHRISTMAS CARDS EXCHANGE”

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w międzynarodowym projekcie wymiany kartek Świątecznych pt.: „Christmas Cards Exchange” zarejestrowanym na stronie www.etwinning.net. Dzieci z kl. Oa, IV, Va, VB, VI a, VIb pod opieką nauczycielki języka angielskiego, Marii Orzechowskiej, własnoręcznie wykonali kartki świąteczne w języku angielskim. Dołączyli do nich opis polskich tradycji świątecznych lub przepis na tradycyjną polską potrawę świąteczną w języku angielskim. Dzięki temu ćwiczyli ważne struktury gramatyczne, wzbogacali słownictwo i użyteczne wyrażenia z życia codziennego. Co więcej, przedstawiali nasz kraj w najlepszym świetle i chwalili polskie tradycje. Kartki wraz z opisami oraz listem podpisanym przez Pana Dyrektora wysłali do Hiszpanii, Grecji i Wielkiej Brytanii. W zamian za to otrzymali kartki i słodkie upominki z Hiszpanii, Grecji i Wielkiej Brytanii, w tym Szkocji i Anglii.

PROJEKT „CHRISTMAS CARDS EXCHANGE”

Uczniowie naszej szkoły korzystają z platformy e-learningowej instaling.pl, gdzie mają okazję uczyć się słownictwa wymaganego przez podstawę programową w nowy, łatwy i przyjemny sposób. Każdy z uczniów ma dostęp do zasobu słówek wprowadzonych przez nauczyciela w języku angielskim i polskim. Mogą się ich uczyć w domu przy pomocy komputera lub telefonu. Zaangażowanie uczniów i ich postępy są fascynujące!

div class="newsm">

„NAJSYMPATYCZNIEJSZA KLASA PIERWSZA W REGIONIE RADOMSKIM”

Jak co roku najmłodsi uczniowie naszej szkoły wzięli udział w plebiscycie pod hasłem „Najsympatyczniejsza klasa pierwsza w regionie radomskim”, zorganizowanym przez gazetę „Echo Dnia”. Wykonano zdjęcia klas, które zamieszczono na stronie internetowej gazety. Będą one z pewnością dla wszystkich pierwszaków, jak i rodziców pamiątką z rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej. Głosowanie trwało prawie miesiąc, od 3- 28.12.2015r. i miało dość emocjonujący przebieg. W akcję tę ze szczególnym zaangażowaniem włączyli się rodzice, śledząc na bieżąco jej wyniki. Efektem było zajęcie II miejsca w powiecie radomskim przez klasę Ia. Nagrodą tego zwycięstwa są darmowe bilety wstępu dla każdego ucznia do Magicznych Ogrodów koło Janowca. Wycieczka będzie dostępna w sezonie letnim, po uprzednim uzgodnieniu dogodnego terminu. Ponadto wszystkie dzieci otrzymały dyplomy z gratulacjami, co sprawiło im wiele zadowolenia i radości.

DZIEŃ BABCI I DZIADKA - 21 STYCZNIA 2016r.

Dnia 21 stycznia 2016 roku o godz. 1600 w sali gimnastycznej ZSO maluchy z klas I-III zorganizowały koncert dla babć i dziadków pt. „Kochamy Was”.

Po powitaniu seniorów i złożeniu życzeń przez pana dyrektora zaproszeni goście z ogromnym zainteresowaniem oglądali popisy wokalne, taneczne, aktorskie i instrumentalne młodych wykonawców. Mali aktorzy z przejęciem i zaangażowaniem prezentowali swoje umiejętności.

Na zakończenie dzieci wręczyły babciom i dziadkom własnoręcznie wykonane prezenty i wszyscy zasiedli do poczęstunku.

Lidia Walczyk, Krystyna Stachurska

BAL KARNAWAŁOWY - 28 STYCZNIA 2016r.

28 stycznia w naszej szkole odbył się bal karnawałowy dla wszystkich uczniów klas 0-III. Imprezę poprowadziła firma "Obsługa Imprez Karolina Burzyńska Banasiak". Na salę gimnastyczną licznie przybyli uczniowie wraz z rodzicami. Prawie wszystkie dzieci były przebrane w kolorowe, ciekawe stroje. Prowadzący przeprowadzili liczne konkursy, w których uczestnicy wygrywali nagrody. Do wspólnej zabawy przy muzyce udało się zaangażować również rodziców. Zabawa karnawałowa 2016 była bardzo udana, rodzice oraz dzieci byli wybawieni, zrelaksowani i bardzo zadowoleni.

Agnieszka Maj

GMINNY KONKURS RECYTATORSKI - 28 STYCZNIA 2016r.

Dnia 28.01.2016 roku w naszej szkole odbył się Gminny Konkurs Recytatorski, organizowany corocznie pod kierownictwem pani Marzeny Madej i Lidii Walczyk. Celem spotkania było rozwijanie zdolności recytatorskich, popularyzowanie dorobku poetów polskich, upowszechnianie kultury żywego słowa wśród dzieci i młodzież, uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze oraz integracja uczniów szkół terenu naszej gminy. Tegoroczne spotkanie pozwoliło uczniom na zapoznanie się i zaprezentowanie twórczości Wandy Chotomskiej, w przypadku uczniów klas szkoły podstawowej i wierszy Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego przygotowanych przez gimnazjalistów.

Konkurs zainaugurowali uczniowie klas IIb szkoły podstawowej. W ich wykonaniu zobaczyliśmy fragment baletu "Jezioro Łabędzie", który wprowadził uczestników w poetycki nastrój. Następnie wykonawcy ze wszystkich szkół z terenu gminy zaprezentowali swoje umiejętności. Na początku wystąpili najmłodsi w kategorii wiekowej I-III szkoły podstawowej. Laureatami zostały tu dwie uczennice z naszej szkoły: Zosia D. i Julia Ż. oraz Daria W. z Klwatki. W rywalizacji uczniów klas IV-VI nagrody otrzymali Agata K. z Kłonówka, Wiktoria W. z Klwatki i Wiktoria M. z Małęczyna. Bardzo wysoki poziom pokazali uczniowie gimnazjum. Tu uwagę jury przykuli: Aleksandra K. z Małęczyna oraz Małgosia S. i Zuzanna Z. z Gozdu.

Osoby wyróżnione oraz laureaci otrzymali nagrody rzeczowe, natomiast wszyscy inni uczestnicy słodką nagrodę pocieszenia oraz pozytywne uwagi do dziennika.

Aleksandra K.

LUTY

WYCIECZKA DO OSP W KIEDRZYNIE -

23 LUTEGO 2016r.

We wtorek, 23 lutego 2016r. przedszkolaki z grupy 0„b” odwiedziły siedzibę Ochotniczej Straży Pożarnej w Kiedrzynie. Celem wycieczki było spotkanie z pracownikami straży, poznanie specyfiki ich pracy oraz obejrzenie sprzętu, jakim dysponują strażacy w swej pracy. Podczas rozmowy o bezpieczeństwie z pracownikami straży, przedszkolaki utrwaliły sobie numer ratunkowy straży pożarnej, zobaczyły, jak wygląda wóz strażacki wewnątrz i przymierzyły kaski ochronne. Na koniec spotkania dzieci zobaczyły jak wzywa się strażaków do pożaru oraz dowiedziały się, że żeby włączyć syrenę ratunkową niekoniecznie trzeba być strażakiem. Dzieci zjadły posiłek w świetlicy znajdującej się przy remizie, obejrzały sztandar OSP i ubrania specjalistyczne używane w różnych akcjach ratunkowych.

Serdecznie dziękujemy strażakom i pani świetliczance za miłe przyjęcie.

MARZEC

ZAMKI WAROWNE - MARZEC 2016r.

W Szkole Podstawowej w Małęczynie w miesiącu marcu można obejrzeć wystawę prac uczniów klasy III pt. ZAMKI WAROWNE. Uczniowie wykonali przepiękne makiety grodów począwszy od tych najdawniejszych aż po współczesne. Oprócz prac można podziwiać również fotografie zamków. Cała wystawa nawiązuje do 1050 rocznicy Chrztu Polski, która przypada w tym roku.

Wystawę przygotowały pani Katarzyna Ziętek i Lidia Walczyk

TO POLSKA WŁAŚNIE - 3 MARCA 2016r.

Dnia 3 marca o godzinie 17.30 w sali gimnastycznej naszej szkoły miało miejsce przedstawienie pt. „To Polska właśnie” z okazji Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych. Inscenizację przygotowali uczniowie naszego gimnazjum pod przewodnictwem p. Jolanty Tomczyk. Celem było przypomnienie nam tych wszystkich bohaterów ginących na polu bitwy, dzięki którym możemy teraz żyć w wolnej Ojczyźnie. Wspólnie cofnęliśmy się w czasie, by stanąć ramię w ramię z Legionami Piłsudskiego, aby walczyć razem z mieszkańcami Warszawy w 1944r. i pójść do lasu wraz z dzielnymi partyzantami niemogącymi się pogodzić z zajęciem Polski przez komunistów. Młodzież odegrała krótkie scenki i recytowała patriotyczne wiersze, a wszystko to wraz z towarzyszącymi akademii filmami będącymi doskonałym uzupełnieniem całego spektaklu. Wszystko w jedną całość spięli nasi wspaniali prowadzący, którzy czuwali nad przebiegiem inscenizacji. Zaśpiewała również dwójka absolwentów naszej szkoły - Paulina J. oraz Krzysztof T. , a także uczennica klasy IIIb Maja T. Mimo obszernego scenariusza obyło się bez wpadek, każdy dał z siebie wszystko, co przełożyło się na znakomity efekt końcowy. Przedstawienie wszystkim bardzo się podobało. Wiele osób było bardzo wzruszonych tym pięknym i przejmującym widowiskiem. Towarzyszące zgromadzonym emocje jeszcze bardziej spotęgował klimat wieczoru przy blasku świec. Na koniec głos zabrał Pan Dyrektor Waldemar Trelka, by złożyć podziękowania i gratulacje na ręce p. Tomczyk, która zdołała tak wspaniale przygotować swoich podopiecznych.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z przygotowań, prób i przedstawienia.

Krzysztof J.

WYJAZD DO MUZEUM WSI RADOMSKIEJ - 10 i 11 MARCA 2016r.

10 i 11 marca uczniowie klas pierwszych i trzeciej szkoły podstawowej wzięli udział w wycieczce do Muzeum Wsi Radomskiej. Celem wycieczki było pielęgnowanie tradycji ludowych, jako elementu kultury narodowej. Uczniowie klas pierwszych uczestniczyli w lekcji muzealnej pt. „Wielki Post i Wielkanoc”, a uczniowie klasy trzeciej „Pisanki wielkanocne”. Podczas lekcji poznali zwyczaje i tradycje ludowe związane z Wielkim Postem i Świętem Zmartwychwstania Pańskiego. Wzięli również udział w warsztatach, na których każdy uczeń własnoręcznie wykonał tradycyjną palmę wielkanocną. Za pomocą tzw. "żelazka" i wosku, uczniowie samodzielnie nanosili wzory na wydmuszki. W dalszym etapie lekcji uczestnicy ufarbowali pisanki i starli wosk uzyskując piękne i niepowtarzalne jaja wielkanocne.

Po warsztatach udaliśmy się na spacer po skansenie. Obejrzeliśmy wiejskie chałupy, dworek szlachecki, budynki gospodarcze. Oprócz budynków zobaczyliśmy również oryginalne naczynia i przedmioty codziennego użytku. Dzięki temu mogliśmy w bardziej realny sposób odczuć uroki dawnego życia.ŻYWA LEKCJA HISTORII - 10 MARCA 2016r.

Dnia 10 marca w naszej szkole miała miejsce żywa lekcja historii. Jej motywem przewodnim były początki Państwa Polskiego. W trakcie jej trwania mogliśmy dowiedzieć się m.in. jak wyglądały chaty, uzbrojenie czy codzienne obrządki naszych przodków. Informacje zostały podane w sposób bardzo interesujący, dlatego nikt nie miał prawa się nudzić. Ponadto kilkoro szczęściarzy miało okazję uczestniczyć w tworzeniu lekcji poprzez wcielanie się w różnorodne postaci: od posłańca, przez wodza aż do Mieszka i Dobrawy. Uczniowie mogli się też przekonać na własnej skórze (a właściwie głowie) co to znaczy nosić bojowy hełm pradawnych Słowian, czy wojowniczych wikingów. Wszyscy dobrze się razem bawili: zarówno klasy szkoły podstawowej jak i gimnazjaliści. Żywa lekcja historii była dla dzieci i młodzieży pewnym urozmaiceniem i odpoczynkiem od tradycyjnej nauki z podręczników. Zdobywana w ten sposób wiedza na pewno wyzwoliła w nich duże pokłady wyobraźni i wszelkie ciekawostki zostały dużo łatwiej zapamiętane.

Krzysztof J.

II GMINNY KONKURS J.ANGIELSKIEGO - 16 MARCA 2016r.

Dnia 16 marca 2016 r. w ZSO w Małęczynie odbył się drugi - finałowy etap II GMINNEGO KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV-VI. W tym etapie udział wzięli uczniowie ze szkół naszej gminy, którzy uzyskali największą ilość punktów w etapie szkolnym. Dla wyrównania szans testy przygotowane przez organizatorów zostały dopasowane do poziomu (osobny test dla każdej klasy). Dziewięcioro najlepszych uczniów zostało nagrodzonych książkami i dyplomami, a wszyscy uczestnicy etapu finałowego otrzymali dyplomy.

W oczekiwaniu na wyniki uczniowie uczestniczyli w lekcji prowadzonej przez panią Amy Adams z Australii. Uczestnicy chętnie brali udział w przygotowanych grach i zabawach, używając tylko języka angielskiego.

Dziękujemy wszystkim uczniom oraz ich opiekunom za udział w konkursie i zapraszamy do współpracy w kolejnych latach.

Organizatorzy konkursu - Marlena Adach i Maria Orzechowska

KONKURS ZWIĄZANY Z DNIEM ŚWIĘTEGO PATRYKA - 17 MARCA 2016r.

Dnia 17 marca 2016r. w ZSO w Małęczynie odbył się szkolny konkurs kulturowo-językowy związany z irlandzkim świętem narodowym - Dniem Świętego Patryka.

Zadaniem uczniów chętnych do udziału w konkursie było przygotowanie odpowiedzi na cztery pytania dotyczące tradycji obchodów tego święta. Uczniowie, którzy odnaleźli jedną spośród ośmiu czterolistnych koniczyn rozwieszonych w budynku naszej szkoły udzielali odpowiedzi na wcześniej przygotowane pytania. Wszyscy biorący udział byli świetnie przygotowani i każdy uczestnik otrzymał nagrodę oraz ocenę z języka angielskiego.

Dziękujemy wszystkim uczniom za udział w konkursie!

Organizatorzy konkursu - Marlena Adach i Maria Orzechowska

KOSZYCZEK WIELKANOCNY - 22 MARCA 2016r.

W dniu 22 marca 2016 roku roztrzygnięto konkurs plastyczny na najpiękniejszy "KOSZYCZEK WIELKANOCNY".

Celem konkursu było popularyzowanie i kultywowanie tradycji i zwyczajów wielkanocnych.

Zadanie konkursowe polegało na własnoręcznym wykonaniu koszyczków techniką dowolną z wykorzystaniem różnych materiałów trwałych. Prace konkursowe oceniane były w trzech kategoriach wiekowych.

Kategoria wiekowa kl."O" - kl.III

I miejsce: Michał W.

II miejsce: Antek W.

III miejsce: Paweł W.

Wyróżnienia:

Mateusz L.

Anna Gromska

Kategoria wiekowa kl. IV - VI

I miejsce: Weronika M.

II miejsce: Jakub W.

II miejsce: praca zbiorowa Angelika D. i Aleksandra J.

III miejsce: Patrycja Ż.

Kategoria wiekowa kl. I - III gimnazjum

I miejsce: Adrian W.

II miejsce: Ola K.

II miejsce: Julia J.

III miejsce: Agnieszka P.

Wszystkim uczestnikom konkursu gratulujemy oryginalnych pomysłów i pięknych prac. Serdecznie dziękujemy za udział w konkursie.

WYJAZD DO MUZEUM WSI RADOMSKIEJ- 23 MARCA 2016r.

W środę 23 marca 2016 r. przedszkolaki z grup 0 „a” i 0 „b” witały wiosnę w Muzeum Wsi Radomskiej. Dzieci podczas zajęć prowadzonych przez Panią przewodnik dowiedziały się, jak kiedyś wyglądał tradycyjny obrzęd pożegnania zimy i powitania wiosny. Zapoznały się również z postacią Marzanny oraz zebrały informacje o tym, czym był Gaik Zielony. Zajęcia miały formę warsztatową, dlatego każde z dzieci miało możliwość własnoręcznie wykonać kukłę Marzanny i zabrać ją do domu. Ponadto dzieci własnoręcznie zrobiły też Gaik Zielony.

Kolejnym elementem wycieczki był spacer po terenie muzeum. Dzieci miały możliwość dowiedzieć się jak kiedyś żyli mieszkańcy wiosek, obejrzeć ich chaty i zagrody, żywy inwentarz, remizę strażacką, kościół oraz wiatraki, które wyjątkowo wzbudziły ciekawość dzieci. Podczas wycieczki była bardzo ładna pogoda, dzieci wróciły zmęczone ale pełne wrażeń i zadowolone z zajęć odbywających się poza szkołą.

Wychowawcy dzieci składają podziękowania pracownikom muzeum za miłe przyjęcie oraz rodzicom dzieci za pomoc w organizacji i opiece podczas wyjazdu.

Agnieszka Maj

PRZEDSTAWIENIE WIOSENNE - 21 MARCA 2016r.

„Zdarzyło się w Wielkanoc” to tytuł przedstawienia zaprezentowanego przez uczniów kl. IIa i IIb oraz przedszkolaków w dniu 21 marca dla najmłodszej publiczności szklonej.

Mały Mieszko otrzymał do wykonania pracę domową, w której miał opisać swojego imiennika. W czasie lektury chłopiec zasnął i przeniósł się w czasy dawnego władcy. Miał okazję zobaczyć i uczestniczyć w zwyczajach ludowych: topienia Śmiercichy i powitania wiosny. Towarzyszył Dobrawie w czasie przyjazdu z Czech do Polski, aż wreszcie zjawił się na chrzcie Mieszka I.

Barwne stroje, śpiew, muzyka, tańce – wszystko razem sprawiło, że przedstawienie podobało się malej widowni. Aktorzy występujący otrzymali gromkie brawa. Na koniec pan dyrektor złożył życzenia świąteczne i wyraził swoje uznanie dla małych aktorów.

POMOC DLA SCHRONISKA

Uczniowie naszej szkoły pod kierunkiem pani Ireny Rudawskiej zorganizowali pomoc dla Schroniska dla Zwierząt Bezdomnych w Radomiu. Schronisko to jest obecnie w trudnej sytuacji materialnej.

W związku z tym w naszej szkole odbyła się akcja charytatywna „Złotówka dla psa i kota”. Głównym skarbnikiem akcji była uczennica klasy Vb Ola J. Zebraliśmy kwotę 520zł, którą przeznaczyliśmy na rzecz schroniska.

W lutym zorganizowaliśmy zbiórkę rzeczową, która obejmowała przedmioty służące do ocieplenia boksów i kojców dla zwierząt, np. stare koce, kołdry, poduszki itp.

Odbył się również okolicznościowy apel pod hasłem „Zwierzęta to nasi przyjaciele”. Na apelu wyróżnieni zostali uczniowie szczególnie zaangażowani w pomoc na rzecz schroniska, oraz przedstawione zostały główne zasady adopcji i opieki nad zwierzętami domowymi.

MISTERIUM WIELKANOCNE - 23 MARCA 2016r.

Dnia 23 marca w naszej szkole odbyła się akademia pod przewodnictwem ks. Marka Rydzyńskiego. Uczniowie z klasy trzeciej gimnazjum przeprowadzali między sobą tzw. wywiad, z którego dowiedzieliśmy się wielu ciekawych rzeczy o zmartwychwstaniu Jezusa. Nie zabrakło także chóru, który poradził sobie równie dobrze dzięki panu Marcinowi Jarmużowi. Wspaniała sceneria dopełniała ten piękny występ. Na koniec pani Anna Bożyk ogłosiła wyniki konkursu na najładniejszy koszyczek wielkanocny. Oprócz wspaniałych nagród na uczestników czekała także słodka niespodzianka w postaci cukierków i czekoladowych zajączków. Nie obyło się także bez podziękowań dyrektora za włożony trud w prace dzieci i młodzieży oraz gratulacji.

Aleksandra K.

KWIECIEŃ

DZIEŃ ZIEMI - 27 KWIETNIA 2016r.

Jak co roku w kwietniu odbył się w naszej szkole apel ekologiczny z okazji Dnia Ziemi. Spotkanie przygotowali młodzi ekolodzy z klasy VIa.

Program spotkania obejmował:

1. ogólne informacje o światowym Dniu Ziemi,

2. inscenizację okolicznościową pt. „Pomóżmy naszej planecie”,

3. ciekawostki ekologiczne o Ziemi.

Miłym akcentem był występ naszych młodszych koleżanek i kolegów z klasy O„b”. Uczniowie „zerówki” wykonali dwie piosenki nawiązujące do tematyki spotkania.

KONKURS PIOSENKI "ŚPIEWAJMY RAZEM" 9 - 10 MAJA 2016r.

W dniach 9 – 10 maja przedszkolaki z grupy 0 „b” godnie reprezentowały naszą szkołę na XIII Ogólnopolskim Integracyjnym Konkursie Piosenki „Śpiewajmy razem”, który odbywał się w Resursie Obywatelskiej w Radomiu. Konkurs była zorganizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących im. Ks. Prymasa Stefana Wyszyńskiego w Radomiu.

Z pośród przeszło 200 uczestników z całej Polski, naszym dzieciom udało się zająć zaszczytne II miejsce. GRATULUJEMY!!!

Informacja o konkursie ukazała się też w Radomskim „Echu Dnia” oraz na stronie internetowej SOSW dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących w Radomiu

MAJ

GMINNY KONKURS PIOSENKI ANGIELSKIEJ - 10 MAJA 2016r.

Dnia 10 maja uczennice naszej szkoły wzięły udział w 5 Gminnym Konkursie Piosenki Angielskiej, zorganizowanym przez Zespół Szkół w Kuczkach Kolonii. Julia S. z klasy V zdobyła 1 miejsce w drugiej kategorii wiekowej, a Julia J. z klasy III gimnazjum 2 miejsce w trzeciej kategorii wiekowej.

Zwycięzcom gratulujemy!

AKADEMIA Z OKAZJI UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA - 29 KWIETNIA 2016r.

Dnia 29 kwietnia w naszej szkole miała miejsce akademia z okazji rocznicy uchwalenia pierwszej polskiej konstytucji. Przedstawienie zostało przygotowane przez klasę Ic i IIa pod przewodnictwem pań: Jolanty Zięby, Krystyny Stachurskiej, Anny Bożyk oraz pana Marina Jarmuża. Celem inscenizacji było przybliżenie nam atmosfery i okoliczności uchwalenia tejże ustawy rządowej. Dzieci odegrały krótkie scenki o tematyce wypadków tamtych dni. Dopełnieniem całego spotkania była prezentacja multimedialna przygotowana przez ucznia klasy IIIb gimnazjum Łukasza G., która pozwoliła nam dowiedzieć się wielu ciekawych informacji dotyczących tego wydarzenia z historii Polski. Akademię zakończył krótki quiz wiedzy na temat obrad Sejmu Wielkiego i Konstytucji 3 Maja, w którym wzięli udział przedstawiciele poszczególnych klas.

Krzysztof J.

GMINNE PREZENTACJE WOKALNE - 19 MAJA 2016r.

Już po raz osiemnasty 19 maja 2016r. w naszej szkole odbyły się Gminne Prezentacje Wokalne klas „0”, na których prezentowały się najmłodsze dzieci ze wszystkich szkół terenu gminy Gózd. W tegorocznej imprezie widownia podziwiała 10 wyjątkowo uroczych, ludowych wystąpień. Zespoły dziecięce pod kierunkiem swoich nauczycielek, świetnie zaśpiewały przygotowane piosenki, nie obyło się również bez tańca. Miło było nie tylko posłuchać ale i popatrzeć na dzieci, które pięknie się prezentowały w strojach ludowych. Młodych artystów do prezentacji piosenek motywowali zaproszeni goście, rodzice, wychowawcy, koledzy i koleżanki. Dyrektor szkoły pan Waldemar Trelka wręczył wszystkim występującym upominki oraz dyplomy. Następnie podziękował uczestnikom i organizatorom imprezy oraz zaprosił na kolejne spotkanie za rok. Prezentacje prowadzili uczniowie klasy IIIb gimnazjum pod kierunkiem p. Z. Lipiec, p. L. Walczyk i p. M. Pawelczyk.

RAZ NA LUDOWO - 17 MAJA 2016r.

Dnia 17 maja odbyło się VIII Międzyszkolne Spotkanie Artystyczne pt „Raz na ludowo”. Organizatorem konkursu byłą PSP nr 9 w Radomiu. Celem konkursu było promowanie polskiego folkloru oraz upowszechnianie tradycyjnych tańców i zabaw ludowych.

W konkursie wzięli udział nasi najmłodsi uczniowie z oddziałów zerowych. Na podium stanęła klasa 0a pod przewodnictwem wychowawcy p. Lidii Mroczek zdobywając III miejsce w kategorii klas 0-1. Pozostali uczestnicy klasa 0b – wych. Agnieszka Maj oraz klasa 0c – wych. Marta Molendowska ukończyli konkurs z wyróżnieniem.

Zwycięzcom gratulujemy!

MIŁOŚĆ NIEJEDNO MA IMIĘ - MAJ 2016r.

Uczniowie II klasy gimnazjum - w ramach realizacji projektu edukacyjnego z języka polskiego - przygotowali przedstawienie pt. „Miłość niejedno ma imię”. Na forum szkoły zaprezentowali swoje umiejętności aktorskie, taneczne i recytatorskie. W scenariuszu wykorzystali piękne wiersze o miłości znanych polskich poetów: K.I. Gałczyńskiego, W. Szymborskiej i H. Poświatowskiej. Całość została wzbogacona sentymentalną muzyką Piotra Rubika, przy dźwiękach której zatańczono walca. Nad choreografią czuwała nasza koleżanka Aleksandra Król, która włożyła w to wiele pracy i… okazała się świetną nauczycielką tańca. Na zakończenie uczniowie przekazali zgromadzonym sentencje dotyczące przyjaźni, szacunku i miłości. Brawo dla uczniów klasy II. Mamy nadzieję że jeszcze nie raz zaprezentują nam swoje zdolności teatralne. Opiekunem projektu była pani Marzena Madej.

Julia K.

AKADEMIA POŚWIĘCONA PAMIĘCI JANA PAWŁA II - 31 MAJA 2016r.

Dnia 31 maja 2016r. w naszej szkole miała miejsce akademia przygotowana przez klasę II gimnazjum pod kierunkiem pani Marzeny Madej. Celem naszego spotkania było uczczenie pamięci wielkiego Polaka i gorliwego świadka Bożego Miłosierdzia – św. Jana Pawła II. Uczniowie przypomnieli nam wiele cudów z różnych zakątków świata, które Bóg dokonał dzięki wstawiennictwu i modlitwie Ojca Świętego. W podziękowaniu za te niezwykłe znaki miłości Stwórcy gimnazjaliści zaśpiewali piękne chrześcijańskie pieśni. Młodzi ludzie uświadomili nam także, czym jest Boże Miłosierdzie, w jaki sposób dociera ono do każdego człowieka i jak możemy je realizować w codziennym życiu wobec naszych bliźnich. Na koniec zaprosili zebranych do uczestnictwa w Światowych Dniach Młodzieży, które odbędą się już za miesiąc. Szczególnie w tym roku – Roku Miłosierdzia – warto modlić się, dziękując Chrystusowi za 1050. rocznicę chrztu Polski. Na zakończenie akademii uczniowie zaśpiewali oficjalny hymn Światowych Dni Młodzieży.

Krzysztof J.

CZERWIEC

WYJAZD DO OGRODU BOTANICZNEGO - 7 CZERWCA 2016r.

W dniu 7 czerwca 2016 r. dzieci z grupy 0 „b” wybrały się do ogrodu botanicznego KOWALEW, gdzie miały możliwość podziwiać piękno przyrody oraz zapoznać się z historycznymi artykułami gospodarstwa domowego. Namiastkę tego, co obserwowały dzieci podczas wycieczki możemy podziwiać na zdjęciach.

Dziękujemy właścicielowi ogrodu za udostępnienie swoich zbiorów i ciepłe przyjęcie.