Nasza szkoła znajduje się w miejscowości Małęczyn, koło Radomia. Można do nas dojechać autobusem miejskim linii 24. Do Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Małęczynie uczęszczają dzieci z następujących miejscowości: Małęczyn, Kiedrzyn, Janów.

W roku szkolnym 2022/2023 w ramach szkoły istnieją trzy oddziały przedszkolne oraz 16 oddziałów klas I - VIII szkoły podstawowej. Łącznie do szkoły uczęszcza 313 uczniów.

Na naszej stronie internetowej znajdziesz informacje na temat działalności placówki. Dowiesz się o organizowanych imprezach, uroczystościach, konkursach, wycieczkach, zajęciach pozalekcyjnych, osiągnięciach naszych uczniów. Możesz zapoznać się z dokumentami obowiązującymi w szkole. Zachęcamy też do obejrzenia zdjęć w naszej galerii. Dostępne są również niektóre scenariusze naszych imprez.

Aktualności

ZEBRANIA Z RODZICAMI

Serdecznie zapraszamy na zebrania z rodzicami uczniów klas IV - VIII, który odbędą się w najbliższą środę tj. 30 listopada o godzinie 1630. Poniżej przydział sal, w których odbędą się zebrania.

IVb - 117

Va - 105

Vb - 106

VIa - 101

VIb - 102

VII - 5

VIIIa - 4

VIIIb - 111

VIIIc - 112

WYJAZD DO TEATRU

Dnia 15 listopada uczniowie klas trzecich wraz z opiekunami, wybrali się teatru w Radomiu na spektakl „Tajemniczy Ogród”. Jest to piękna opowieść, o tym jak wielki wpływ na nas mają ludzie, którzy są blisko nas i jak wiele może się zmienić w życiu, jeśli tylko uwierzymy, że to możliwe.

Dzieciom przedstawienie bardzo się podobało i chętnie wymieniały miedzy sobą wrażenia.

W drodze powrotnej uczniowie udali się pod pomnik Żołnierzy Armii Krajowej przy ulicy Niedziałkowskiego, gdzie chwilą ciszy oddali hołd poległym za ojczyznę.

K. Ziętek, B. Linowska, I. Norek

III MIEJSCE W MIĘDZYSZKOLNYM KONKURSIE "DOŁĄCZ DO DRUŻYNY LESZEGO"!

Pod koniec września uczniowie klas 4-8 wzięli udział w międzyszkolnym konkursie "Dołącz Do Drużyny Leszego".

Konkurs skierowany był do uczniów i przedszkolaków z powiatów: lipskiego, zwoleńskiego i radomskiego.

Uczniowie licznie wzięli udział w konkursie. Wykonali piękne i oryginalne projekty. Ich ciężka praca została doceniona. Każdy dostał dyplom z wyróżnieniem, upominek oraz ocenę bardzo dobrą/ celującą z przyrody/biologii. Jednej uczennicy z klasy 5a udało się zając 3 miejsce spośród wszystkich szkół, które brały udział w konkursie. Jest to ogromny sukces dla szkoły. Gratulujemy!!!.

Drodzy uczniowie serdecznie Wam dziękuję za zaangażowanie i wysiłek jaki włożyliście w swoje piękne prace. Było warto…

Sylwia Zamkowska-Skiba

Konkurs realizowany w ramach projektu Drużyna Leszego, sfinansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021 – 2030

ŚWIĘTO ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

11 listopada to symbol miłości do ojczyzny, walki o wolność, symbol wiary i zwycięstwa. 10 listopada w naszej szkole po raz kolejny uczciliśmy pamięć tych, którzy walczyli i poświęcili swoje życie dla niepodległej ojczyzny.

Spotkanie rozpoczęło się wspólnym odśpiewaniem hymnu państwowego. Następnie Pan Dyrektor Wojciech Nalberski w interesujący sposób przedstawił własną prezentację na temat ciekawostek z życia marszałka Józefa Piłsudskiego. Po prezentacji chór szkolny pod kierunkiem pana Marcina Jarmuża wykonał koncert pieśni patriotycznych.

Społeczność szkolna mogła podziwiać Józefa Piłsudskiego i jego córki Wandę i Jagodę. W postać Józefa Piłsudskiego i jego córek wcielili się uczniowie klas VIII. Wszyscy uczestnicy otrzymali bioło - czerwone opaski patriotyczne - symbol krwi przelanej za naszą wolność.

Całość dopełniała dekoracja wykonana przez panią Jolantę Tomczyk i panią Ewelinę Stachurską.

Wszyscy poczuli atmosferę tamtych dni. To była piękna lekcja historii!

Zdjęcia do obejrzenia po kliknięciu w link TUTAJ

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Zgodnie z § 34 ust.9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, sprawozdanie finansowe - bilans sporządzony na dzień 31.12.2021 roku, wraz z załącznikami został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Gózd w zakładce: sprawozdnia finansowe, ZEAS.