Nasza szkoła znajduje się w miejscowości Małęczyn, koło Radomia. Można do nas dojechać autobusem miejskim linii 24. Do Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Małęczynie uczęszczają dzieci z następujących miejscowości: Małęczyn, Kiedrzyn, Janów.

W roku szkolnym 2022/2023 w ramach szkoły istnieją trzy oddziały przedszkolne oraz 16 oddziałów klas I - VIII szkoły podstawowej. Łącznie do szkoły uczęszcza 313 uczniów.

Na naszej stronie internetowej znajdziesz informacje na temat działalności placówki. Dowiesz się o organizowanych imprezach, uroczystościach, konkursach, wycieczkach, zajęciach pozalekcyjnych, osiągnięciach naszych uczniów. Możesz zapoznać się z dokumentami obowiązującymi w szkole. Zachęcamy też do obejrzenia zdjęć w naszej galerii. Dostępne są również niektóre scenariusze naszych imprez.

Aktualności

W ramach tegorocznego Dnia Kropki ogłosiliśmy akcję, w której uczniowie przesyłali nam zdjęcia i filmy przedstawiające ich talenty. Dzień Kropki stał się inspiracją, ponieważ jest to święto kreatywności, pokonywania ograniczeń, umacniania wiary we własne siły (źródło: blog mamania.pl). Patronką tego dnia stała się dziewczynka, która nie wierzyła we własne możliwości. Chcemy, aby nasi uczniowie wierzyli w siebie i rozwijali swoje talenty. Pamiętajcie, że każdy z Was jest wyjątkowy i niepowtarzalny. Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej, na której znajduje się prezentacja przedstawiająca nadesłane przez uczniów zdjęcia i filmy :)

Link do galerii TUTAJ Odnośniki do zdjęć i filmów dostępne są tylko dla zalogowanych użytkowników naszej szkolnej domeny (zsomaleczyn.pl)

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego

(NIE)ZWYKŁA MATEMATYKA

Nasza szkoła w roku szkolnym 2022/2023 bierze udział w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym "(Nie)zwykła matematyka". Głównym celem projektu jest kształtowanie inicjatywy i pomysłowości w rozwiązywaniu problemów oraz rozwijanie umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce.

Koordynatorami projektu w naszej szkole są p. Karolina Dąbrowska i Magdalena Krzemińska

SPRZĄTANIE ŚWIATA

Uczniowie wraz z rodzicami i nauczycielami z naszej szkoły wzieli udział w akcji "Sprzątanie Świata 2022". Dzieci wyposażone w foliowe rękawiczki i worki sprzątały nie tylko teren wokół szkoły, ale i pobliską okolicę.

ZEBRANIA Z RODZICAMI

Zapraszamy rodziców do szkoły na zebrania z wychowawcami zgodnie z harmonogramem:

 • klasa Ia - 15 września (czwartek) godzina 1700 sala 103

 • klasa Ib - 19 września (poniedziałek) godzina 1700 sala 103

 • klasa IIa - 16 września (piątek) godzina 1620 sala 102

 • klasa IIb - 14 września (środa) godzina 1600 sala 102

 • klasa IIIa - 16 września (piątek) godzina 1600 sala 107

 • klasa IIIb - 19 września (poniedziałek) godzina 1600 sala 107

 • klasa IVa - 15 września (czwartek) godzina 1600 sala 117

 • klasa Va - 19 września (poniedziałek) godzina 1630 sala 117

 • klasa Vb - 19 września (poniedziałek) godzina 1700 sala 106

 • klasa VIa - 19 września (poniedziałek) godzina 1630 sala 105

 • klasa VIb - 19 września (poniedziałek) godzina 1600 sala 4

 • klasa VII - 19 września (poniedziałek) godzina 1600 sala 5

 • klasa VIIIa - 15 września (czwartek) godzina 1600 sala 4

 • klasa VIIIb - 19 września (poniedziałek) godzina 1630 sala 111

 • klasa VIIIc - 16 września (piątek) godzina 1700 sala 112

Serdecznie zapraszamy!

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się dnia 1 września w czwartek. O godzinie 8:00 zapraszamy do kościoła na mszę św, a po mszy spotykamy się w szkole na sali gimnastycznej.

Serdzecznie zapraszamy!

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Zgodnie z § 34 ust.9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, sprawozdanie finansowe - bilans sporządzony na dzień 31.12.2021 roku, wraz z załącznikami został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Gózd w zakładce: sprawozdnia finansowe, ZEAS.