Nasza szkoła znajduje się w miejscowości Małęczyn, koło Radomia. Można do nas dojechać autobusem miejskim linii 24. Do Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Małęczynie uczęszczają dzieci z następujących miejscowości: Małęczyn, Kiedrzyn, Janów.

W roku szkolnym 2022/2023 w ramach szkoły istnieją trzy oddziały przedszkolne oraz 16 oddziałów klas I - VIII szkoły podstawowej. Łącznie do szkoły uczęszcza 313 uczniów.

Na naszej stronie internetowej znajdziesz informacje na temat działalności placówki. Dowiesz się o organizowanych imprezach, uroczystościach, konkursach, wycieczkach, zajęciach pozalekcyjnych, osiągnięciach naszych uczniów. Możesz zapoznać się z dokumentami obowiązującymi w szkole. Zachęcamy też do obejrzenia zdjęć w naszej galerii. Dostępne są również niektóre scenariusze naszych imprez.

Aktualności

DZIEŃ OTWARTY

Serdecznie zapraszamy na Dzień Otwarty, który odbędzie się w najbliższy poniedziałek tj. 5 czerwca od godziny 16:00 do 17:00.

GMINNE PREZENTACJE WOKALNE

31 maja nasza szkoła była organizatorem XXIV Gminnych Prezentacji Wokalnych oddziałów przedszkolnych, których myślą przewodnią były utwory "Na zieloną nutkę". W tegorocznych prezentacjach widownia podziwiała 11 wyjątkowo uroczych wystąpień. Podczas uroczystości młodzi artyści pokazali co to jest prawdziwy talent. Przedszkolaków dopingowali zaproszeni goście, rodzice, wychowawcy, starsi koledzy i koleżanki. Przepięknie śpiewające dzieci, wspaniałe stroje oraz zaangażowanie rodziców i wychowawców spowodowały, że atmosfera podczas prezentacji była wyjątkowa. Pan Dyrektor Wojciech Nalberski podziękował wszystkim uczestnikom za wspaniałe prezentacje oraz wręczył dyplomy i atrakcyjne upominki. Zaprosił także przybyłe szkoły do udziału w kolejnych prezentacjach, które odbędą się już za rok.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Zgodnie z § 34 ust.9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, sprawozdanie finansowe.

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2022 roku, wraz z załącznikami został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Gózd w zakładce: sprawozdnia finansowe, ZEAS.

ZEBRANIA Z RODZICAMI

Serdecznie zapraszamy na zebrania z rodzicami uczniów wszystkich oddziałów, które odbędą się w dniach 16 - 18 maja. Poniżej szczegółowe informacje.

 • klasa Ia - 17 maja (środa) godzina 1600 sala 106

 • klasa Ib - 17 maja (środa) godzina 1700 sala 103

 • klasa IIa - 17 maja (środa) godzina 1645 sala 102

 • klasa IIb - 17 maja (środa) godzina 1600 sala 102

 • klasa IIIa - 17 maja (środa) godzina 1645 sala 107

 • klasa IIIb - 17 maja (środa) godzina 1630 sala 111

 • klasa IVa - 17 maja (środa) godzina 1600 sala 117

 • klasa IVb - 17 maja (środa) godzina 1600 sala 4

 • klasa Va - 16 maja (wtorek) godzina 1600 sala 106

 • klasa Vb - 17 maja (środa) godzina 1700 sala 117

 • klasa VIa - 17 maja (środa) godzina 1630 sala 105

 • klasa VIb - 18 maja (czwartek) godzina 1600 sala 105

 • klasa VII - 16 maja (wtorek) godzina 1600 sala 5

 • klasa VIIIa - 16 maja (wtorek) godzina 1600 sala 4

 • klasa VIIIb - 16 maja (wtorek) godzina 1600 sala 111

 • klasa VIIIc - 18 maja (czwartek) godzina 1600 sala 112

 • OD ROŚLINY DO TKANINY

  Dnia 27 kwietnia uczniowie klasy 3a i 3b pojechali na wycieczkę do Muzeum Wsi Radomskiej i uczestniczyli w warsztatach pt. " Od rośliny do tkaniny". Celem zajęć było pokazanie dzieciom przy użyciu tradycyjnych narzędzi tj. cierlica, międlica, szczotka do czesania obróbki lnu oraz samodzielne utkanie tkaniny na ramkach tkackich. Na koniec odbyła się także wycieczka po skansenie.

  Była to dla wszystkich bardzo cenna i pouczająca podróż do dawnych czasów.

  PODRÓŻ PO ŚCIEŻCE KODOWANIA I ROBOTYKI Z ENEĄ

  Miło nam poinformować, że najmłodsi uczniowie naszej szkoły czyli dzieci 6-letnie biorą udzial w projekcie "Podróż po ścieżce kodowania i robotyki z Eneą". Partnerem wydarzenia jest ENEA-Wytwarzanie. www.enea.pl/pl/enea-wytwarzanie

  Głównym celem wprowadzanego projektu jest rozwijanie u wychowanków uniwersalnych kompetencji, takich jak: logiczne myślenie, kreatywność, zadaniowe podejście do stawianych problemów, czy umiejętność pracy zespołowej w sposób najbardziej przyjazny dzieciom: w zabawie, w ruchu, poprzez doświadczanie i eksperymentowanie. Projekt jest wprowadzaniem uczniów w świat programowania i robotyki, oswajaniem nowoczesnej technologii poprzez doświadczenia i zabawę. Wszystkie aktywności w ramach projektu „Podróż po ścieżce kodowania i robotyki z Eneą” prowadzone będą z wykorzystaniem narzędzi dydaktycznych: maty do kodowania, krążków do maty, plastikowych kubeczków, robotów edukacyjnych oraz klocków lego.

  TURNIEJ WIEDZY

  W czwartek 13 kwietnia odbył się turniej wiedzy pod hasłem "Przygoda z wierszem i prozą". Było to podsumowanie projektu edukacyjnego realizowanego od września, w ramach którego uczniowie klas 1-3 prezentowali wybrane utwory poetów za pomocą różnych form teatralnych.

  Z każdej klasy 3 osobowe zespoły brały udział w przygotowanych konkurencjach, w których należało wykazać się wiedzą o życiu i twórczości poznanych poetów. Wszystkie drużyny spisały się doskonale i świetnie poradziły sobie z zadaniami.

  Na zakończenie uczestnicy turnieju otrzymali nagrody i dyplomy, a wszyscy uczniowie słodkości. Mamy nadzieję, że projekt " Przygoda z wierszem i prozą" był dla wszystkich ciekawym wyzwaniem i miłym doświadczeniem.

  Organizatorzy: I Norek, B. Linowska, K. Ziętek, L. Walczyk

  MISTERIUM MĘKI PAŃSKIEJ

  5 kwietnia w naszej szkole odbyło się Misterium Wielkopostne, które przybliżyło nam sceny biblijne dotyczące Męki Chrystusa, tym samym wprowadzając nas w wydarzenia Triduum Paschalnego. Uczniowie z klas 8a,8b,8c, 7 i 6a z wielkim zaangażowaniem odegrali role biblijnych postaci. Całość wydarzenia była wyreżyserowana przez p.Marię Kaszubę oraz p. Annę Grzegorczyk. W czasie przedstawienia mogliśmy się wsłuchać w przepiękne pieśni wykonane przez nasz szkolny chór pod przewodnictwem p. Marcina Jarmuża. Za zachwycające dekoracje oraz stroje odpowiadała p. Jolanta Tomczyk. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym! Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z tego wydarzenia!

  "AUTYZM - WIEM, ROZUMIEM, POMAGAM..."

  31 marca w naszej szkole obchodziliśmy Światowy Dzień Świadomości Autyzmu, którego główną ideą jest podnoszenie świadomości społeczeństwa na temat tego schorzenia. Na wstępie uczniowie klas 8a i 3b przygotowali magiczna inscenizację dotyczącą trudności z jakimi borykają się dzieci z autyzmem. Po części artystycznej Pan Dyrektor ogłosił wyniki konkursów: plastycznego pt. "Autyzm - wiem, rozumiem, pomagam..." dla klas 1-4 i literackiego pt. "List do kolegi z autyzmem" dla klas 5 -7.

  W młodszych klasach

  I miejsce zajęła Daria W. z klasy 3b

  II miejsce Julia L. z klasy 1a

  III miejsce Zuzanna K. z klasy 3a

  W klasach 5 -7

  I miejsce zajął Kamil A. klasa 6a

  II miejsce zajęła Jessica K. klasa 5a

  III miejsce Nataniel S. klasa 5a

  Przyznano również 4 wyróżnienia. Gratulujemy wszystkim zwycięzcom.

  Pragniemy serdecznie podziękować firmom Global Cosmed, Park Trampolin Kocham Skakać, Kino Helios, Teatr Powszechny, Manufaktura Słodyczy - Sama Słodycz i wydawnictwu MAC, dzięki którym mogliśmy nagrodzić wszystkich laureatów.

  Organizatorzy: I. Norek, K. Ziętek, B. Linowska

  TEATR MŁODEGO AKTORA

  Już po raz drugi w naszej szkole odbyły się prezentacje Małych Form Teatralnych - Teatr Młodego Aktora. Głównym celem przedsięwzięcia było inspirowanie uczniów do podjęcia działań artystycznych. W tym roku zaprezentowały się na forum szkoły dzieci z kl. I-VI. Uczestnicy przeglądu - w niewielkich grupach- przedstawiali inscenizację wybranego tekstu poetyckiego. Dużą popularnością - jak zwykle - cieszyły się utwory Juliana Tuwima, Jana Brzechwy i Wandy Chotomskiej.

  Podziwialiśmy ciekawe choreografie, piękne stroje, oryginalne interpretacje tekstów. Śmiało można powiedzieć, że wszystkie małe formy teatralne naszych uczniów wzbudziły wiele emocji, dostarczyły wrażeń, a niekiedy rozbawiały zgromadzoną na sali gimnastycznej widownię. Na zakończenie spotkania uczennice z kl. IV b zaprosiły kolegów i koleżanki oraz nauczycieli do wspólnego tańca Kosmiczna żabka. Tym miłym akcentem zakończyliśmy spotkanie. To była świetna impreza teatralna.

  Jury najwyżej oceniło następujące zespoły:

  kl. I b - wiersz J. Tuwima Okulary ( ucz. Z. Wosztyl, M. Gromska, J. Molga, G. Jędryszek, L. Fajdek, J. Skrok, J. Makaruk)

  kl. Va - wiersze J. Brzechwy i S. Jachowicza ( ucz. Wojciech Mikoś, Julian Witczak, A. Sobczyk)

  kl. Vb - wiersz W. Chotomskiej Kaczka - tłumaczka (ucz. L. Woźniak, A. Makuch, J. Pająk, J. Dziadura).

  Nagrody w kategorii najlepszy aktor przyznano:

  Wojtkowi Mikosiowi z kl. Va

  Karolinie Tomtas z kl. IVa

  Wszyscy uczestnicy otrzymali słodki upominek, a każda klasa statuetkę (na miarę Oskara) zaprojektowaną w programie Tinkercad i wydrukowaną na szkolnej drukarce 3D z programu Laboratoria Przyszłości. Gratulujemy i do zobaczenia za rok.

  Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli w przygotowaniu przeglądu teatralnego.

  Organizatorzy

  KODAOWANIE NA DYWANIE

  W ramach projektu „Kodowanie na dywanie” 14 marca dzieci z oddziałów 6-latków uczestniczyły w warsztatach z robotyki LEGO w Radomskim „Bricks for Kidz”. Zajęcia te są początkiem przygody naszych milusińskich z kodowaniem w różnorodnych formach oraz robotyką. Na zakończenie wycieczki wielką atrakcją dla dzieci było wykonanie mydełek w kształcie klocków LEGO.