Nasza szkoła znajduje się w miejscowości Małęczyn, koło Radomia. Można do nas dojechać autobusem miejskim linii 24. Do Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Małęczynie uczęszczają dzieci z następujących miejscowości: Małęczyn, Kiedrzyn, Janów.

W roku szkolnym 2021/2022 w ramach szkoły istnieją dwa oddziały przedszkolne oraz 16 oddziałów klas I - VIII szkoły podstawowej. Łącznie do szkoły uczęszcza 322 uczniów.

Na naszej stronie internetowej znajdziesz informacje na temat działalności placówki. Dowiesz się o organizowanych imprezach, uroczystościach, konkursach, wycieczkach, zajęciach pozalekcyjnych, osiągnięciach naszych uczniów. Możesz zapoznać się z dokumentami obowiązującymi w szkole. Zachęcamy też do obejrzenia zdjęć w naszej galerii. Dostępne są również niektóre scenariusze naszych imprez.

Aktualności

„NOSZĘ RÓŻOWĄ KOKARDKĘ, BO POMAGAM”

„Noszę różową kokardkę, bo pomagam” - 4 lutego - Światowy Dzień Walki z Rakiem

Wspólnie ze Stowarzyszeniem Charytatywnym im. Bożeny Stawińskiej “Filcaki wspierają dzieciaki” wolontariat szkolny organizuje w styczniu akcję zbierania funduszy na leczenie dzieci zmagających się z chorobą nowotworową.

W najbliższych dniach będą w szkole sprzedawane specjale filcowe gadżety wykonane przez członków stowarzyszenia. Są to przypinki, wsuwki, gumki i opaski do włosów ozdobione różową kokardą, które założymy w szkole 28 stycznia 2022 roku (piątek) jako symbol naszego wsparcia dla osób chorych.

Gadżety będą rozprowadzane w szkole w dniach 14 - 28 stycznia 2022 r. przez uczniów kl. Vb.

Cena jednego gadżetu w przedziale od 5-15 zł.

Pieniądze zostaną przekazane na leczenie dzieci z chorobą nowotworową z terenów naszej gminy.

Koordynator akcji: Anita Stankowska

Serdecznie zapraszamy do udziału w zbiórce i z góry dziękujemy za okazaną pomoc.

WOLONTARIAT

Dziękujemy :)

W imieniu Szkolnego Koła Caritas i sekcji wolontariatu SU chcielibyśmy podziękować wszystkim, którzy włączali się w I półroczu roku szkolnego w prowadzone przez nas akcje charytatywne. Od września w szkole udało się nam przeprowadzić kilkanaście różnych działań i to dzięki hojności i zaangażowaniu wielu osób - zarówno rodziców, uczniów jak i nauczycieli. (I naszych fantastycznych wolontariuszy).

Co się działo?

  • zbiórki żywności do osób potrzebujących we wrześniu „Kromka chleba dla sąsiada”
  • zbiórka materiałów szkolnych dla dzieci ze szkoły w Ukrainie,
  • akcje sprzątania na cmentarzu przed 1 Listopada,
  • zapalenie zniczy pod pomnikiem poległych pilotów białoruskich
  • upamiętnienie zmarłych pracowników szkoły na cmentarzu w Kiedrzynie,
  • warsztaty pierniczków - zbiórka funduszy na dzieci z choroba onkologiczną,
  • zbiórka darów w ramach „Szlachetnej paczki” wspólnie z Caritas Diecezji Radomskiej,
  • warsztaty stroików bożonarodzeniowych,
  • kiermasz ozdób - zbiórka funduszy na dzieci z choroba onkologiczną,
  • lekcje wychowawcze w klasach 4-8 z udziałem wolontariuszy na temat idei wolontariatu i bezinteresownej pomocy.

Na pomoc dzieciom z chorobami onkologicznymi udało nam się zebrać ponad 1000 zł, a w paczkach żywnościowych, produktów pierwszej potrzeby itp. przekazaliśmy prawie 100 kg darów - to na prawdę mnóstwo uśmiechów obdarowanych ludzi.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do tego wielkiego dzieła, zwłaszcza naszym sponsorom i ludziom gorącego serca. Jesteście wspaniali, a my jesteśmy dumni, że możemy z Wami pracować.

Zapraszamy do dalszej współpracy i przy okazji składamy życzenia wszystkiego najlepszego w Nowym Roku 2022. Oby dobro, które okazaliście wróciło do Was podwójnie :D

Życzą: opiekunowie i wolontariusze SKC i SU

Poniżej link do galerii ze zdjęciami z działań wolontariatu.

link do galeri TUTAJ

PRZYGODA Z WIERSZEM

W dniu 29 listopada w ramach cyklu spotkań „Przygoda z wierszem” uczniowie klasy II b pod kierunkiem P. Bożeny Linowskiej przygotowali inscenizację do wiersza Wandy Chotomskiej „Czy tutaj mieszka królewna Śnieżka?” Celem występu było rozwijanie wśród dzieci zainteresowania literaturą i poezją. W scenariusz przedstawienia wplecione zostały fragmenty wybranych wierszy pisarki. Uczniowie wysłuchali również wielu ciekawostek dotyczących jej życia i twórczości. Mali aktorzy wcielając się w role głównych bohaterów znanej baśni „Królewna Śnieżka” starali się doskonale je odegrać i wzbudzić zainteresowanie widowni. Na zakończenie zaśpiewali wspólnie piosenkę „Najlepiej razem”, zachęcającą wszystkich do nawiązywania przyjaźni. Po przedstawieniu można było obejrzeć zgromadzone na wystawce pozycje książkowe oraz zapoznać się z informacjami zamieszczonymi na tablicy poświęconej Wandzie Chotomskiej.

Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze, a uczniowie z pewnością mieli okazję wzbogacić swoją wiedzę o literaturze dziecięcej.

SPOTKANIE Z EMOCJAMI

Miesiąc listopad upłynął w naszej szkole pod hasłem NASZE EMOCJE. Uczniowie mieli okazję uczestniczyć w cyklu zajęć poświęconym emocjom i sposobom radzenia sobie z nimi. Głównym celem spotkań było poznanie roli emocji i doświadczenie, w jaki sposób są one pomocne w zaspokajaniu własnych potrzeb.Rozwijanie zdolności nawiązywania i podtrzymywania właściwych relacji z innymi. Podczas zajęć wychowankowie odgrywali różne scenki społeczne i wskazywali sposoby radzenia sobie z tymi sytuacjami. Ponadto uczniowie przygotowali termometry „Kontrola negatywnych emocji” oraz plakaty dotyczące różnych stanów emocjonalnych. Jako podsumowanie uczniowie przygotowali krótki filmik, dotyczący zadań z którymi musieli się w ostatnim czasie zmierzyć.

link do filmiku TUTAJ

DZIEŃ ANIOŁA

6 grudnia w kalendarzu nietypowych dni w przedszkolu to nie tylko Mikołajki. W tym dniu obchodzimy również Dzień Anioła. Dzieci 6- letnie przebrane za aniołki, mikołajki i elfy tego dnia bawiły się wyśmienicie.

DZIEŃ OTWARTY

Serdecznie zapraszamy na Dzień Otwarty, który odbędzie się w najbliższy poniedziałek tj. 6 grudnia od godziny 16:00 do 17:00.

ŚWIATOWY DZIEŃ ŻYCZLIWOŚCI I POZDROWIEŃ

Już po raz kolejny 21 listopada obchodziliśmy w naszej szkole Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień.

Dzień ten służy promowaniu idei pokoju na całym świecie poprzez okazywanie przyjaznych emocji. Dzień Życzliwości i Pozdrowień to wspaniały moment do przypomnienia, ile w naszych codziennych relacjach znaczą proste słowa: proszę, dziękuję, przepraszam, dzień dobry, miłego dnia, a także jak cudowną i ciepłą atmosferę wprowadza serdeczny uśmiech na twarzy.

Na korytarzu zawisły uśmiechnięte buźki oraz plakaty z pozdrowieniami i wierszykami. W holu stanęła tablica Życzliwości i Pozdrowień na której widniały hasła z dobrymi słowami.

Na co dzień, goniąc za różnymi sprawami, zapominamy czasem o takich gestach i zwykłym uśmiechu. A przecież, obdarowując życzliwością, sami doświadczamy przyjemności. Pamiętajmy, że pozytywna energia, którą wypuścimy w świat, do ludzi, wróci do nas ze zdwojoną mocą.

Promujmy zatem życzliwość, zarażajmy nią innych, zachęcajmy do czynienia dobra na różnych płaszczyznach codziennie, nie tylko od święta.

Zapraszamy do obejrzenia filmiku na temat życzliwości, w którym wystąpiły dzieci klas młodszych.

link do prezentacji TUTAJ

Z najlepszymi życzeniami

Wychowawcy świetlicy.

KONKURS SUKNIA PANI JESIEŃ

9 listopada 2021r. został rozstrzygnięty konkurs plastyczny „Suknia Pani Jesieni”. Na konkurs wpłynęło 16 prac plastycznych spośród których wyłoniono laureatów w dwóch kategoriach wiekowych: klasy I – III oraz klasy IV – VIII. Wszystkie prace były piękne, oryginalne, związane z tematem. Każdemu uczestnikowi należą się gratulacje za włożony trud i pomysłowość. Wybrane prace zostały przesłane na kolejny etap konkursu do organizatora głównego: Stowarzyszenie „Nowe Perspektywy”.

Zwycięzcom gratulujemy!

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ TOLERANCJI ORAZ ŚWIATOWY DZIEŃ ŻYCZLIWOŚCI I POZDROWIEŃ

Dnia 16 listopada na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Tolerancji, zaś 21 listopada Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień. Międzynarodowy Dzień Tolerancji to dzień, mający na celu promowanie szacunku, akceptacji i uznania bogactwa różnorodności kultur na świecie.

Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień, to dzień dobrych uczynków i pozytywnych emocji. Zachęcamy zatem wszystkich, uczniów, nauczycieli i pozostałych pracowników naszej szkoły do okazywania sobie szacunku, tolerancji i życzliwości poprzez drobny gest, uśmiech, miłe słowo, uprzejmość, empatię i przyjazne nastawienie. Pamiętajmy, że każdy z nas jest inny, ale wszyscy jesteśmy równi. Bądźmy tolerancyjni i życzliwi codziennie, a nie tylko od święta.

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji multimedialnej na temat tolerancji.

link do prezentacji na temat tolerancji TUTAJ

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Zgodnie z§ 34 ust.9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, sprawozdanie finansowe- Bilans sporządzony na 31.12.2020 roku, wraz z załącznikami zostat opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Gózd, w zaktadce: sprawozdania finansowe, ZEAS.