Nasza szkoła znajduje się w miejscowości Małęczyn, koło Radomia. Można do nas dojechać autobusem miejskim linii 24. Do Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Małęczynie uczęszczają dzieci z następujących miejscowości: Małęczyn, Kiedrzyn, Janów.

W roku szkolnym 2022/2023 w ramach szkoły istnieją trzy oddziały przedszkolne oraz 16 oddziałów klas I - VIII szkoły podstawowej. Łącznie do szkoły uczęszcza 313 uczniów.

Na naszej stronie internetowej znajdziesz informacje na temat działalności placówki. Dowiesz się o organizowanych imprezach, uroczystościach, konkursach, wycieczkach, zajęciach pozalekcyjnych, osiągnięciach naszych uczniów. Możesz zapoznać się z dokumentami obowiązującymi w szkole. Zachęcamy też do obejrzenia zdjęć w naszej galerii. Dostępne są również niektóre scenariusze naszych imprez.

Aktualności

ZEBRANIA Z RODZICAMI

W dniach 19-21 września zapraszamy wszystkich rodziców na zebrania. Szczegółowy harmonogram spotkań poniżej.

 • Klasa pięciolatki - 19 września (wtorek) godz. 1700sala 23
 • Klasa 0a - 20 września (środa) godz. 1630sala 7
 • Klasa 0b - 19 września (wtorek) godz. 1800sala 7
 • klasa Ib - 19 września (wtorek) godz. 1615 sala 117
 • klasa IIa - 20 września (środa) godz. 1600 sala 5
 • klasa IIb - 20 września (środa) godz. 1700 sala 103
 • klasa IIIa - 19 września (wtorek) godz. 1800 sala 102
 • klasa IIIb - 20 września (środa) godz. 1600 sala 102
 • klasa IVa - 20 września (środa) godz. 1600 sala 107
 • klasa IVb - 20 września (środa) godz. 1600 sala 101
 • klasa Va - 20 września (środa) godz. 1600 sala 4
 • klasa Vb - 19 września (wtorek) godz. 1700 sala 4
 • klasa VIa - 20 września (środa) godz. 1600 sala 112
 • klasa VIb - 21 września (czwartek) godz. 1700 sala 111
 • klasa VIIa - 19 września (wtorek) godz. 1700 sala 106
 • klasa VIIb - 20 września (środa) godz. 1600 sala 105
 • klasa VIII - 21 września (czwartek) godz. 1600 sala 5

Serdzecznie zapraszamy!

ISKRY NIEPODLEGŁEJ

15 września 2023r. uczniowie klas VII i VIII wyjechali do Pionek gdzie uczestniczyli w mobilnym projekcie edukacyjnym "Iskry niepodległej". Spektakl obejmował około 20-minutową prezentację o Polkach i Polakach, którzy swoimi umiejętnościami, wiedzą i odwagą zmienili świat. Multimedialny ekstranowoczesny pokaz zabrał widzów w podróż przez niezwykłe życiorysy, przełomowe wynalazki i wydarzenia ważne dla Polski i całego świata. Po zakończeniu widowiska uczniowie skorzystali ze strzelnicy, znajdującej się w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Józefa Piłsudskiego.

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024 odbędzie się dnia 4 września w poniedziałek. O godzinie 8:00 zapraszamy do kościoła na mszę św, a po mszy o godzinie 9:00 spotykamy się w szkole na sali gimnastycznej.

Serdzecznie zapraszamy!

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Zgodnie z § 34 ust.9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, sprawozdanie finansowe.

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2022 roku, wraz z załącznikami został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Gózd w zakładce: sprawozdnia finansowe, ZEAS.