Nasza szkoła znajduje się w miejscowości Małęczyn, koło Radomia. Można do nas dojechać autobusem miejskim linii 24. Do Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Małęczynie uczęszczają dzieci z następujących miejscowości: Małęczyn, Kiedrzyn, Janów.

W roku szkolnym 2021/2022 w ramach szkoły istnieją dwa oddziały przedszkolne oraz 16 oddziałów klas I - VIII szkoły podstawowej. Łącznie do szkoły uczęszcza 322 uczniów.

Na naszej stronie internetowej znajdziesz informacje na temat działalności placówki. Dowiesz się o organizowanych imprezach, uroczystościach, konkursach, wycieczkach, zajęciach pozalekcyjnych, osiągnięciach naszych uczniów. Możesz zapoznać się z dokumentami obowiązującymi w szkole. Zachęcamy też do obejrzenia zdjęć w naszej galerii. Dostępne są również niektóre scenariusze naszych imprez.

Aktualności

KONKURS SUKNIA PANI JESIEŃ

9 listopada 2021r. został rozstrzygnięty konkurs plastyczny „Suknia Pani Jesieni”. Na konkurs wpłynęło 16 prac plastycznych spośród których wyłoniono laureatów w dwóch kategoriach wiekowych: klasy I – III oraz klasy IV – VIII. Wszystkie prace były piękne, oryginalne, związane z tematem. Każdemu uczestnikowi należą się gratulacje za włożony trud i pomysłowość. Wybrane prace zostały przesłane na kolejny etap konkursu do organizatora głównego: Stowarzyszenie „Nowe Perspektywy”.

Zwycięzcom gratulujemy!

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ TOLERANCJI ORAZ ŚWIATOWY DZIEŃ ŻYCZLIWOŚCI I POZDROWIEŃ

Dnia 16 listopada na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Tolerancji, zaś 21 listopada Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień. Międzynarodowy Dzień Tolerancji to dzień, mający na celu promowanie szacunku, akceptacji i uznania bogactwa różnorodności kultur na świecie.

Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień, to dzień dobrych uczynków i pozytywnych emocji. Zachęcamy zatem wszystkich, uczniów, nauczycieli i pozostałych pracowników naszej szkoły do okazywania sobie szacunku, tolerancji i życzliwości poprzez drobny gest, uśmiech, miłe słowo, uprzejmość, empatię i przyjazne nastawienie. Pamiętajmy, że każdy z nas jest inny, ale wszyscy jesteśmy równi. Bądźmy tolerancyjni i życzliwi codziennie, a nie tylko od święta.

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji multimedialnej na temat tolerancji.

link do prezentacji na temat tolerancji TUTAJ

BEZPIECZEŃSTWO W SIECI

"Bezpieczeństwo w sieci" - pod takim hasłem w Szkole Podstawowej w Małęczynie zorganizowano dla dzieci dzień poświęcony zagrożeniom związanym z siecią komputerową. Do pogadanki na ten temat zaproszono policjantów z radomskiej komendy pracujących w wydziale cyberprzestępczości.

Nie od dziś wiadomo, że Internet to narzędzie, bez którego dzieci nie wyobrażają sobie dnia. Oprócz rozrywki i relaksu dostarcza też wiedzy, ale wiąże się z nim także wiele zagrożeń. Rozumiejąc ten problem w Szkole Podstawowej w Małęczynie zorganizowano prelekcję poświęconą tej tematyce. Do pogadanki z klasami 1 – 3 zaproszono radomskich policjantów. Zaproszeni goście omówili z uczniami zasady bezpiecznego poruszania się po sieci, przestrzegli przed zagrożeniami jakie czyhają w wirtualnym świecie i wytłumaczyli, jak się zachować, gdy ktoś obcy chce nawiązać kontakt online.

Uczniowie byli bardzo aktywni, na wszystkie zadawane pytania znali właściwą odpowiedź. Pozostaje nam wierzyć, że właściwe wykorzystywanie Internetu, przyniesie dzieciom same korzyści.

ŚWIĘTO ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

W historii Polski tak się składa,

Był kiedyś ponad wiek niewoli.

Jedenastego listopada

Nasz kraj z niewoli się wyzwolił.

I wtedy myśl powstała taka,

By przez szacunek dla przeszłości,

Ten dzień na zawsze dla Polaka,

Pozostał Dniem Niepodległości!

M. Brykczyński

Tymi słowami w przeddzień 103 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, 10 listopada 2021 roku rozpoczęła się w naszej szkole uroczysta akademia.

O godzinie 11:11 cała szkoła, uczniowie i pracownicy, odśpiewali hymn Polski ,,Mazurek Dąbrowskiego”. Po nim uczniowie z klas Va, VIIa, VIIIa i VIIIb przygotowani przez panią Joannę Chołuj przedstawili montaż słowno-muzyczny, w którym wybrzmiały piękne słowa miłości do Ojczyzny, wiary w wolność i szacunku dla Polski. Uroczystość uświetniał chór pod kierunkiem pana Marcina Jarmuża.

Dziękujemy wszystkim, którzy aktywnie uczestniczyli w przygotowaniach i obchodach Święta Niepodległości!

PRZYGODA Z WIERSZEM

W ramach cyklu spotkań „Przygoda z wierszem” który będzie realizowany w roku szkolnym 2021/2022, uczniowie klasy 2a pod kierunkiem Pań Lidii Walczyk i Iwony Norek przygotowali inscenizację teatralną do wiersza Jana Brzechwy - Zoo. Mali aktorzy w zabawny sposób przenieśli widownię do świata zwierząt, wcielając się w nie z pełnym zaangażowaniem. Dzieci z klasy 2a włożyli w ten projekt wiele pracy, gdyż oprócz świetnie wyćwiczonych ról, samodzielnie wykonali efektowne maski. Głównym celem przedsięwzięcia było zapoznanie dzieci z literaturą Jana Brzechwy i rozwijanie uzdolnień twórczych i zainteresowań teatrem. Widownia nagrodziła występujących gromkimi brawami.

Serdecznie dziękujemy rodzicom, którzy bardzo chętnie włączyli się w przygotowania do występu i przygotowali stroje dla swoich pociech.

DZIEŃ OTWARTY

Serdecznie zapraszamy na Dzień Otwarty, który odbędzie się w najbliższy poniedziałek tj. 8 listopada od godziny 16:00 do 17:00.

DZIEŃ DYNI

29 października w naszych oddziałach przedszkolnych dzieci świętowały Dzień Dyni. Tego dnia nie zabrakło kulinarnych niespodzianek oraz ciekawych warsztatów artystycznych, w których główną rolę odgrywała dynia. To był ciekawy i niezapomniany dzień.

ŚWIATOWY DZIEŃ TABLICZKI MNOŻENIA

7 października w naszej szkole obchodziliśmy Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. Uczniowie mogli się zmierzyć w konkurencjach i stanąć do walki o tytuł Mistrza Tabliczki Mnożenia. Dodatkowo dzieci mogły stworzyć plakat związany z tabliczką mnożenia lub ją promujący. Nalepsi uczniowie zostali nagodzeni dyplomami oraz ocenami z matematyki.

AKCJE EKOLOGICZNE

Wrzesień upłynął nam także pod znakiem akcji ekologicznych. Uczniowie naszej szkoły czynnie uczestniczyli w akcji Sprzątania Świata pod tegorocznym hasłem "Myślę, więc nie śmiecę". Wspólnie udaliśmy się na ulice Małęczyna by oczyścić przydrożne rowy i pobocza. Dzieci bardzo chętnie i z dużym zaangażowaniem włączyły się do akcji. Wzdłuż ulic zebraliśmy ok. 30 kg śmieci.

Dziękujemy wszystkim rodzicom oraz uczniom za każdy kilogram makulatury przyniesiony do szkoły. Udało nam się zebrać ok. 700 kg. To nasz rekord :)

Przypominamy także, że przez cały rok zbieramy tusze od drukarek atramentowych - zachęcamy do przynoszenia tzw. kartridży. Szkoła bierze udział w akcji "Wrzuć tusz do paki i dokarmiaj zwierzaki”.

AKCJA INTEGRACJA

Z początkiem roku szkolnego 2021/2022 w naszej szkole odbył się festyn pod hasłem "Akcja Integracja". Nauczyciele zorganizowali różne konkursy integracyjne i przygotowali propozycje zabaw, które cieszyły się dużym zainteresowaniem i przyniosły wiele radości wszystkim uczestnikom. Dziękujemy Rodzicom za wsparcie i pomoc przy organizacji tegorocznej imprezy integracyjnej.

PASOWANIE PIERWSZOKLASISTÓW

W dniu 12 października 2021r. w naszej szkole odbyła się uroczystość Pasowania na ucznia klasy pierwszej. Uczniowie klasy 1a i 1b w szkolnych strojach galowych z biretami na głowach stawili się na sali gimnastycznej aby zaprezentować program artystyczny. Licznie przybyli rodzice zachwycali się występami swoich pierwszaków, którzy bardzo się postarali, aby zdać pierwszy ważny egzamin w życiu. Występujący zostali obdarowani gromkimi brawami, a także prezentami wręczonymi przez Wójta Gminy Gózd - pana Pawła Dziewita, przewodniczącego Rady Gminy - pana Marcina Linowskiego oraz dyrektora Zespołu Ekonomiczno- Administracyjnego Szkół w Goździe - pana Józefa Draba. Życzenia z okazji zbliżającej się rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej dla wszystkich nauczycieli złożyli reprezentanci uczniów naszej szkoły - Zuzanna Brzeska i Mateusz Kryza. Życzenia od Rady Rodziców przekazała przewodnicząca pani Barbara Adamczyk. Uroczystość odbyła się w podniosłej, ale miłej i przyjaznej atmosferze.

WYCIECZKA DO WARSZAWY

Dnia 1 października klasy 8a i 8b z wychowawcami wybrały się na wycieczkę do Warszawy, śladem bohaterów książki „Kamienie na szaniec”.

Pierwszym punktem programu było zwiedzanie cmentarza Powązkowskiego. Uczniowie z przejęciem wysłuchali opowieści pani przewodnik o represjach stosowanych na Polakach w okresie II wojny światowej. Mieli też możliwość złożenia kwiatów i zapalenia zniczy na grobach bohaterów Szarych Szeregów: Alka, Rudego i Zośki.

Następnie młodzież z opiekunami udała się do Muzeum Więzienia Pawiak, gdzie zobaczyła kilka cel więziennych i usłyszała jak żyli i jak byli traktowani ludzie aresztowani przez Gestapo. Na koniec zwiedzania klasy wysłuchały kilku grypsów, zdających relację z życia zatrzymanych.

Ostatnim punktem wycieczki było Mauzoleum Walki i Męczeństwa w al. Szucha, gdzie dawniej znajdowała się siedziba Gestapo. Uczniowie zobaczyli cele, w których przetrzymywano więźniów oraz obejrzeli narzędzia tortur.

W drodze powrotnej uczestnicy mogli zobaczyć budynek działającego do dzisiaj Liceum im. Stefana Batorego, do którego uczęszczali główni bohaterowie „Kamieni na szaniec”.

Ta wycieczka to niezapomniana lekcja historii.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Zgodnie z§ 34 ust.9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, sprawozdanie finansowe- Bilans sporządzony na 31.12.2020 roku, wraz z załącznikami zostat opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Gózd, w zaktadce: sprawozdania finansowe, ZEAS.