Nasza szkoła znajduje się w miejscowości Małęczyn, koło Radomia. Można do nas dojechać autobusem miejskim linii 24. Do Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Małęczynie uczęszczają dzieci z następujących miejscowości: Małęczyn, Kiedrzyn, Janów.

W roku szkolnym 2021/2022 w ramach szkoły istnieją dwa oddziały przedszkolne oraz 16 oddziałów klas I - VIII szkoły podstawowej. Łącznie do szkoły uczęszcza 322 uczniów.

Na naszej stronie internetowej znajdziesz informacje na temat działalności placówki. Dowiesz się o organizowanych imprezach, uroczystościach, konkursach, wycieczkach, zajęciach pozalekcyjnych, osiągnięciach naszych uczniów. Możesz zapoznać się z dokumentami obowiązującymi w szkole. Zachęcamy też do obejrzenia zdjęć w naszej galerii. Dostępne są również niektóre scenariusze naszych imprez.

Aktualności

WYCIECZKI

Wrzesień był dla naszych uczniów bardzo intensywnym miesiącem. Większość klas ze swoimi wychowawcami wybrała się na wycieczki. Oprócz wypadów do kina czy na ognisko, uczniowie klas czwartych, szóstej i siódmych zwiedzili Lublin, gdzie wzięli udział w warsztatach z robotyki oraz w grze terenowej, podczas której rozwiązywali zagadki na temat miasta. Klasy trzecie pojechały do Warszawy, gdzie obserwowały stolicę z tarasu widokowego na Pałacu Kultury, zwiedziły lotnisko, a także odbyły przejażdżkę metrem. Klasy ósme natomiast, także w Warszawie, pokonały trasę śladami bohaterów książki "Kamienie na Szaniec".

DZIEŃ JĘZYKÓW OBCYCH

Z okazji Europejskiego Dnia Języków Obcych nauczyciele tych przedmiotów zorganizowali w naszej szkole quizy i specjalne zadania. Uczniowie z dużym zaangażowaniem włączyli się w rozwiązywanie zagadek na temat krajów europejskich. Mamy nadzieję, że taki sposób zdobywania wiedzy podobał się naszym uczniom i chętnie wezmą udział w podobnych przedsięwzięciach w przyszłości.

DZIEŃ UŚMIECHU

Dzień Uśmiechu to kolejny wyjątkowy dzień w oddziałach dzieci 5 i 6- letnich. Nietypowe dni w przedszkolu cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Nasze przedszkolaki z dużym entuzjazmem i zaangażowaniem uczestniczą we wszystkich działaniach. 1 października był z pewnością uśmiechniętym dniem.

DZIEŃ SPADAJĄCEGO LIŚCIA

Dnia 23 września w oddziałach przedszkolnych rozpoczął się cykl "nietypowych dni w przedszkolu". Celem tych zajęć jest rozwijanie pasji i umiejętności dzieci w wesołym i ciekawym wydaniu. Pierwszym takim dniem w naszym przedszkolu był "Dzień Spadającego Liścia".

DZIEŃ OTWARTY

Serdecznie zapraszamy na Dzień Otwarty, który odbędzie się w najbliższy poniedziałek tj. 4 października od godziny 16:00 do 17:00.

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się dnia 1 września w środę. O godzinie 8:00 zapraszamy na mszę św, a po mszy o godzinie 9:30 spotykamy się w szkole. Klasy młodsze zbierają się na sali gimnastycznej, natomiast klasy 4-8 w następujących salach:

  • klasa IVa - sala 117

  • klasa IVb - świetlica

  • klasa Va - sala 102

  • klasa Vb - sala 7

  • klasa VI - sala 5

  • klasa VIIa - sala 4

  • klasa VIIb - sala 106

  • klasa VIIc - sala 105

  • klasa VIIIa - sala 111

  • klasa VIIIb - sala 112

Prosimy uczniów o przyniesienie obuwia na zmianę oraz o przestrzeganie zasad sanitarnych (zachowanie dystansu, dezynfekcję rąk i zasłanianie maseczkami nosa i ust).

Serdecznie zapraszamy!

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Zgodnie z§ 34 ust.9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, sprawozdanie finansowe- Bilans sporządzony na 31.12.2020 roku, wraz z załącznikami zostat opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Gózd, w zaktadce: sprawozdania finansowe, ZEAS.